Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

2. Collegecommunicatie: benaderbaar en transparant

2. Collegecommunicatie: benaderbaar en transparant
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Zichtbaar en benaderbaar college
De nieuwe burgemeester en het nieuwe college blijven nieuwe verbindingen leggen met inwoners, belangengroepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Kennismaking en mogelijke koerswijzigingen zullen in 2018 de nodige communicatie vragen. Verder gaan we planmatig publieke optredens en bijeenkomsten waarin de dialoog met inwoners en ondernemers wordt aangegaan, terugkoppelen aan de samenleving.

Openbaarmaking en transparantie
Met de schrijvers van college- en raadsvoorstellen gaan we werken aan het verbeteren van de begrijpelijkheid van het advies en de perssamenvatting. We gaan de besluitenlijst actiever bekendmaken. Hierbij hoort ook het geven van duidelijkheid over de besluitvorming: hoe verloopt deze verder, wat moet de raad nog besluiten en heeft de inwoner (nog) invloed (gehad).

Pers
We willen de pers optimaal benutten als intermediair in openbaarmaking. Hiervoor willen we meer zicht hebben op wat er in de media verschijnt. Door een actief persbeleid en een tool voor mediamonitoring gaan we hier aan werken.