Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

2 Voorschoolse voorzieningen

2 Voorschoolse voorzieningen
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

Het rijk heeft in het voorjaar van 2017 besloten dat peuterspeelzalen en kinderopvang per 1 januari 2018 geharmoniseerd moeten zijn wat betreft toezicht, kwaliteitskader en bekostiging. In 2018 hebben we daarom te maken met meerdere organisaties als het gaat om peuteropvang.

Het rijk heeft tevens aangegeven toe te willen naar integrale basisvoorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar.  Een van de maatregelen om dit te bewerkstelligen, betreft het verbeteren van de kwaliteit van peuterspeelzalen (peuteropvang).  Hiervoor is een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. De decentralisatie-uitkering voorschoolse voorzieningen loopt vanaf 2016 per jaar op. In 2019 moet dan ook op basis van een evaluatie worden bepaald of de subsidie peuterspeelzaalwerk inclusief decentralisatie-uitkering bijgesteld moet worden.

In 2018 werken we samen met de partners voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs ook aan het verbeteren van de kwaliteit van peuterspeelzalen/peuteropvang en de kinderopvang.

Om het taalniveau van onze inwoners te verrijken, is het wenselijk dat alle peuters een voorschoolse voorziening bezoeken. Dit draagt niet alleen bij aan de taalontwikkeling maar ook aan de algehele ontwikkeling, de schoolloopbaan en uiteindelijke participatie (samenleving en arbeid). In 2018 wordt daarom extra ingezet op de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen.