Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

3. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 2016-2018.

3. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 2016-2018.
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

We continueren de uitvoering plan van aanpak JOGG 2016-2018. Speerpunten voor 2018 zijn: 
- Implementeren en optimaliseren van een sluitende ketenaanpak gezond gewicht (stroomschema mei 2017).
- Uitbreiden JOGG-samenwerking met private partijen met minimaal één bedrijf.
- Inzetten sociale marketingexpert bij het bevorderen van een gezondere avondvierdaagse.
- Uitvoeren plan van aanpak JOGG-themacampagne “Gratis bewegen. Gewoon doen”.