Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

3 Onderwijsachterstandenbeleid

3 Onderwijsachterstandenbeleid
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

De beleidsperiode Onderwijsachterstandenbeleid (oorspronkelijk 2010-2015) is door het rijk opnieuw met een jaar verlengd en dus ook van toepassing in 2018.

Mede gebaseerd op de uitkomsten van het inspectierapport 2017 (beleidsonderzoek OAB door Onderwijsinspectie) is in samenwerking met de partners (onderwijs en voorschoolse voorzieningen) invulling gegeven aan de planperiode 2018-2022. Deze staat vooral in het teken van versterken en borgen van de kwaliteit van Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE). Een nieuw speerpunt in 2018 is de rol van de ouders. Ouders hebben grote invloed op de kansen van hun kinderen. Om de ouders meer te betrekken bij de (school)ontwikkeling van hun kind(eren) zetten we in 2018 met onze samenwerkingspartners (consultatiebureau, bibliotheek) in op het versterken van partnerschap met ouders.

Uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid vindt vooral plaats binnen voorschoolse voorzieningen en basisscholen.