Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

4. Evaluatie JOGG-aanpak 2016-2018

4. Evaluatie JOGG-aanpak 2016-2018
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

De eerste convenantperiode met het landelijk JOGG-bureau eindigt in oktober 2018. Het voornemen is de JOGG-aanpak te continueren. De evaluatie levert input voor het plan van aanpak 2019-2021.