Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

4. Participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten

4. Participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Participatie
Om de kracht van de samenleving te benutten, is het actief vorm en inhoud geven aan participatie belangrijk. Bovendien ontstaat zo meer draagvlak voor beleid. Participatie is maatwerk, vooral in communicatie. Door ervaringen te delen en ervan te leren, kunnen handvatten voor participatie worden opgesteld. En wordt het betrekken van of meedoen met inwoners en ondernemers een stukje gemakkelijker en gewoner.

Sociale media
Bij het ‘met de samenleving’ werken aan beleid en dienstverlening is luisteren naar en interactie met inwoners op sociale media een must. Een specifiek online programma maakt het mogelijk om online te volgen wat er leeft en daar actief op in te spelen of reageren.