Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

4 Taalklas primair onderwijs

4 Taalklas primair onderwijs
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

In 2016 is gestart met de Taalklas primair onderwijs voor anderstalige basisschoolleerlingen. In de taalklas krijgen leerlingen met een grote taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs. Daarna vervolgen ze hun schoolcarrière op een basisschool naar keuze. De taalklas betreft een samenwerking tussen verschillende schoolbesturen in Weststellingwerf en is ontstaan om een specifieke doelgroep kwalitatief en efficiënter te kunnen bedienen.  De taalklas wordt ook in 2018 voortgezet en voor een deel bekostigd uit de middelen onderwijsbegeleiding.