Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

5. Gezondheidsachterstanden (GIDS) 2018-2021

5. Gezondheidsachterstanden (GIDS) 2018-2021
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

De monitoring van de output doelstelling uit het plan van aanpak GIDS (eind 2017) verwerken we in het nieuwe plan van aanpak gezondheidsachterstanden.