Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

6 Volwasseneneducatie

6 Volwasseneneducatie
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

Volwasseneneducatie, onderdeel van de Participatiewet , biedt een aanbod voor Nederlandse geletterdheid: luisteren, spreken, lezen, schrijven, ‘gecijferdheid’ en het gebruik van alledaagse informatie en communicatietechnologie (ICT). Educatie is vooral bedoeld voor anderstaligen (niet-verplichte inburgeraars), analfabeten, laaggeletterden of inwoners die hun taalniveau willen verbeteren.

Voor 2015 was er met betrekking tot de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB-gelden) sprake van een gedwongen winkelnering. Dat betekende concreet dat de WEB-middelen ingezet moésten worden bij een regionaal opleidingscentrum (ROC). In de arbeidsmarktregio Friesland hebben we de WEB-middelen altijd ingezet bij ROC Friesland College.  In de afgelopen jaren is deze gedwongen winkelnering in stappen afgebouwd tot nul procent. Per 2018 vervalt ze helemaal. Het WEB-budget is dan, binnen de kaders van de wet, vrij te besteden.

De wijziging in de WEB verplicht gemeenten vanaf 2015 tot een regionale samenwerking, onder coördinatie van de centrumgemeente, met betrekking tot de inzet van de WEB-middelen. In de arbeidsmarktregio Friesland gaat het om 24 gemeenten met Leeuwarden als centrumgemeente ( vanaf 2018 zijn dat 20 gemeenten na de herindeling).  Sinds de WEB-middelen per 2015 zijn gecentraliseerd is de regionale samenwerking sterk toegenomen. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat we in de afgelopen jaren een sterke netwerk- en infrastructuur hebben opgebouwd, die we in de toekomst willen behouden en verbeteren.

In 2018 kunnen inwoners van Weststellingwerf, waaronder verplichte en niet-verplichte  inburgeraars, een aanbod voor Nederlandse geletterdheid volgen in Wolvega.  Verplichte inburgeraars doen examen in Heerenveen of Drachten.