Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

7. Gebiedspromotie: wonen, werken en recreëren in Weststellingwerf

7. Gebiedspromotie: wonen, werken en recreëren in Weststellingwerf
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Aansluiting bij projecten
We benutten de kansen die er zijn om Weststellingwerf te promoten. In 2018 zullen we met name aansluiting zoeken bij het project Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Friesland 2018 en de verwachte benoeming van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO werelderfgoed.

Samenhang en samenwerking
Hierbij zoeken wij zoveel mogelijk de samenhang met initiatieven en de samenwerking met andere partijen die zich (willen) inzetten voor de promotie van Weststellingwerf. Hierbij vormen vooraf opgestelde Unique Selling Points de basis. We hebben niet alleen aandacht voor recreatie en toerisme. Weststellingwerf is bovenal een prachtige gemeente om in te wonen en te werken.