Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

7 Leerplicht

7 Leerplicht
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

Vanuit de leerplicht werken onderwijs en gemeente samen aan het toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkelen van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen.  

Samen met onze onderwijspartners in Weststellingwerf en RMC de Friese Wouden richten we onze inzet in 2018 op het versterken van kwaliteit van scholen, goede zorg en een breed ontwikkelingsaanbod. Vanuit de landelijke aanpak Voortijdig schoolverlaten (via regioconvenant  RMC De Friese Wouden) wordt vervolg gegeven aan de aanpak voortijdig schoolverlaten.  Dit doen we door een combinatie van maatregelen gericht op de aanpak van schoolverzuim, het versterken van de zorgstructuur in/rond het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs (VO) en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en het bevorderen van effectieve loopbaanoriëntatie van leerlingen in het VO en MBO.