Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

7. NIX18

7. NIX18
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

De evaluatie Preventie-en handhavingsplan Drank- en horecawet (eind 2017) betrekken we bij het ambitieniveau alcoholpreventie (NIX18).