Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

8 Passend onderwijs

8 Passend onderwijs
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

Zorg 0-12 jarigen

Met betrekking tot de uitvoering van passend onderwijs en de aansluiting bij de zorg voor jeugd (0-12 jarigen) in Weststellingwerf blijven wij investeren in een goede samenwerking tussen kinderopvang, peuteropvang, VVE, basisscholen en gebiedsteams. Het ontwikkelen van en toeleiden naar onderwijsondersteuning gecombineerd met zorgondersteuning blijft hierbij een specifiek aandachtspunt.

Zorg 12-23 jarigen

Met betrekking tot de uitvoering van passend onderwijs en de aansluiting bij de zorg voor jeugd (12-23 jarigen) in Weststellingwerf blijven wij investeren in een goede samenwerking tussen het onderwijs en de gebiedsteams Weststellingwerf. Het ontwikkelen van en toeleiden naar onderwijsondersteuning gecombineerd met zorgondersteuning blijft hierbij een specifiek aandachtspunt. We werken aan het voorkomen van langdurig thuiszitten door betere signalering (onderwijs) en het bieden van maatwerkondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.