Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

9 Leerlingenvervoer

9 Leerlingenvervoer
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

Het recht op leerlingenvervoer is in de wet vastgelegd. In 2014 is de verordening Leerlingenvervoer herzien en vastgesteld door de raad.  Op basis van de verordening kunnen ouders van leerlingen die vanwege een zorgbehoefte een speciale school bezoeken, eventueel aanspraak maken op een voorziening leerlingenvervoer. Uitgangspunt is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk reizen; daar waar het kan maken ze gebruik van openbaar vervoer.  In augustus 2016 is gestart met een nieuwe werkwijze voor aangepast leerlingenvervoer. Niet de gemeente regelt het aangepast vervoer maar ouders kunnen, op basis van een budget (reisafstand en bepalingen verordening), zelf een keuze maken uit taxivervoerders die voldoen aan het TX-keurmerk.  Ook in 2018 wordt het aangepast leerlingenvervoer op deze wijze uitgevoerd.