Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Er zijn extra middelen beschikbaar voor armoedebestrijding.  Een deel van de middelen wordt ingezet om kinderen uit minima gezinnen mee te laten doen met sport, cultuur of educatieve activiteiten. Hiervoor ontvangt stichting Leergeld een subsidie van € 125.000. In 2017 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld voor armoedebeleid en schuldhulpverlening voor de periode vanaf 2018. In het beleidsplan worden de interventies rond armoede en schuldhulpverlening beschreven en op welke wijze de middelen worden ingezet. In 2017 is gestart om een aantal aanbevelingen van het onderzoek van de Rekenkamercommissie te implementeren en over te nemen. In 2018 worden de aanbevelingen verder doorgevoerd.