Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid binnen de kaders van het vastgestelde klimaatbeleidsplan 2010-2020 (vanuit de sporen bedrijven, inwoners en gemeente). Duurzaamheid integreren in gemeentelijke beleidsterreinen, als bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstelling (reductie uitstoot broeikasgassen, energiebesparing en toepassen van duurzame energie).