Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten  (PGB’s)
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) zoals deze door de gemeente worden toegekend. In 2015 is hier geen afdoende controle op geweest, waardoor de SVB een afkeurende accountantsverklaring heeft ontvangen. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat controles op de PGB’s vanaf 2016 wel worden uitgevoerd. Dit blijft uitgangspunt voor 2018.