Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Er is voor gekozen om voor het tweede deel van het project (2017-2024) nadruk te leggen op activiteiten in het Sociaal domein

Er is voor gekozen om voor het tweede deel van het project (2017-2024) nadruk te leggen op activiteiten in het Sociaal domein
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

In 2018, 2019 en 2020 worden diverse projecten uitgevoerd die gericht zijn op het vergroten van kansen op arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie, inzet van gezondheidspreventie, aandacht voor een gezond opvoedklimaat, het versterken van de sociale cohesie in het dorp, ondernemen en het aanjagen van ondernemerschap.