Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Het via overleg versterken van de samenwerking van de recreatieve sector binnen het gemeentelijke platform Recreatie en Toerisme

Het via overleg versterken van de samenwerking van de recreatieve sector binnen het gemeentelijke platform Recreatie en Toerisme
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor