Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen

In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

  • Jaarlijks voor 1 december in overleg met de corporaties en de bewonersraad komen tot prestatie afspraken over onder andere renovatie, verduurzaming, nieuwbouw, huisvesting bijzondere doelgroepen ter uitvoering van de vastgestelde woonvisie.
  • Met inachtneming van de prognoses ten aanzien van bevolkingsontwikkeling zorgen voor voldoende bouwmogelijkheden voor nieuwbouw in de segmenten waar volgens de prognoses behoefte aan is.