Terug

Inkomensregelingen

Inkomensregelingen
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Landelijk zien we dat de werkgelegenheid toeneemt. Op lokaal niveau zal de praktijk moeten uitwijzen in hoeverre onze inwoners met een bijstandsuitkering gaan profiteren van deze ontwikkelingen. Een vijfde deel van het bestand bestaat uit nieuwkomers. Deze groep zal op korte termijn niet uitstromen uit de bijstand. De nieuwkomers krijgen wel veel aandacht via het Impulsprogramma vergunninghouders.Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud