Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Inkoop Wmo

Inkoop Wmo
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

De Wmo wordt sinds 2014 door OWO-gemeenten gezamenlijk ingekocht via een proces van bestuurlijk aanbesteden. Zowel bij aanbieders als gemeenten als de afvaardiging vanuit de Wmo-raden/platforms is er grote tevredenheid over dit proces. Op basis van een ontwikkelagenda die samen met de aanbieders wordt opgesteld, wordt  elk jaar gewerkt aan een aantal ontwikkelpunten. 

De aanbesteding Beschermd wonen is georganiseerd door de centrumgemeente, in nauwe samenspraak met de regiogemeenten.