Terug

Integratie van vluchtelingen

Integratie van vluchtelingen
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

In het uitwerkingsakkoord Verhoogde asielstroom is overeen gekomen dat gemeenten middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Het rijk hanteert hierbij het uitgangspunt ‘geld volgt vergunninghouder.’ Gemeenten ontvangen een bedrag per geplaatste vergunninghouder.  De middelen worden ingezet in het kader van het Weststellingwerfse Impulsprogramma Vergunninghouders (looptijd: mei 2017 - 2019). Dit programma kent vier speerpunten: arbeidsparticipatie en onderwijs, sport en vitaliteit, opvoeden en jeugd, budgettering en financiën. Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud