Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Inzetten van mediation bij ernstige burenruzies

Inzetten van mediation bij ernstige burenruzies
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

De gemeente huurt professionele buurtbemiddelaars in om te bemiddelen tussen burgers die in een zwaar geëscaleerde burenruzie zitten waarbij de veiligheid van betrokkenen en omgeving in het geding komt.