Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Jaarlijkse bewustwording, campagnes met ketenpartners om de bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid voor voorkoming van onder andere woninginbraken te stimuleren

Jaarlijkse bewustwording, campagnes met ketenpartners om de bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid voor voorkoming van onder andere woninginbraken te stimuleren
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Te denken valt aan:

- acties in de week van de veiligheid

- veiligheidsmarkten

- promotie tijdens evenementen

- de preventietruck