Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen

Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Nadort André, van de

Zorgen dat er voldoende bedrijfsterrein beschikbaar is in de verschillende segmenten zodat adequaat kan worden gehandeld wanneer er belangstelling is voor vestiging of uitbreiding.