Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt

Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Sport en bewegen is belangrijk voor onze inwoners, voor jong en oud. Het draagt bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt. Maar sport en bewegen verbindt ook inwoners en kan bijdragen aan deelname in de samenleving.

We willen graag dat iedereen regelmatig sport of actief beweegt omdat dat belangrijk is voor een actieve en gezonde leefstijl. Mensen die op jonge leeftijd sporten zijn bovendien vaker op latere leeftijd nog actief. Het Buurtsportwerk Weststellingwerf is dan ook een belangrijke partij die uitvoering geeft aan tal van activiteiten die bijdragen om meer mensen te laten deelnemen aan sportieve activiteiten. Ook bieden buurtsportwerkers  ondersteuning aan vele partners, waaronder de scholen en sportverenigingen.  De uitvoering door Buurtsportwerk over de laatste drie jaar is geëvalueerd. Alle partners waren tevreden en er zijn mooie resultaten geboekt. We willen dan ook dat de uitvoering door het Buurtsportwerk wordt voortgezet.

We willen zorgen voor een laagdrempelig  en gevarieerd sportaanbod. Waar dat voor kinderen problemen geeft omdat de kosten voor het sporten te hoog zijn, bestaat de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen via Stichting Leergeld .

We ondersteunen de sportvoorzieningen financieel via subsidies. Doordat er gemeentelijke sporthallen en zwembaden zijn, kunnen we ook zorgen voor betaalbare toegangs- en huurprijzen. Daarnaast verzorgt de gemeente het maaiwerk bij verschillende sportverenigingen. De sportverenigingen van Weststellingwerf ontvangen jaarlijks een subsidie voor het ledenaantal, het aantal kleedkamers en voor het veld/baan onderhoud. We zorgen dat de budgetten passend zijn voor de subsidieaanvragen voor groot onderhoud van sportaccommodaties. Omdat er een toename is te zien van de aanvragen wordt het budget verhoogd.