Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Regierol pakken bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek en zorgen voor een goed geëquipeerd sociaal team

Regierol pakken bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek en zorgen voor een goed geëquipeerd sociaal team
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

De gemeente heeft de regierol op het integraal veiligheidsbeleid en bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek.