Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

SW

SW
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

In 2017 is Groen in Bedrijf gerealiseerd. Ongeveer 32 SW-medewerkers voeren onder rechtstreeks gezag en verantwoordelijkheid van de gemeente het groenonderhoud uit. De door het rijk ingezette afbouw van de sociale werkvoorziening vangen wij regionaal en lokaal op. Dit doen wij zowel in gemeenschappelijkheid (en dat betekent een herstructurering van het huidige Caparis.  In 2018 zal dit proces worden voortgezet) als individueel, waarbij wij streven naar een lokale inclusieve samenleving. De gemeente Weststellingwerf opereert hierbij zowel vanuit haar rol als beleidsmaker als vanuit haar positie als werkgever die hierin haar verantwoordelijkheid wil nemen.