Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan

Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

  • Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan (beoordelen bodemonderzoeken, toezicht en handhaving).
  • Uitvoering geven aan een adequaat bodeminformatiesysteem (jaarlijks invoeren bodemgegevens en borgen van een adequate uitwisseling van bodeminformatie met andere gemeentelijke beleidsterreinen en externe partijen).