Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020

Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020. Naast het beheer en onderhoud staat daarin ook aangegeven hoe wij onze zorgplicht rondom afvalwater, hemelwater en grondwater invullen.