Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid

Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Zie programma 2 voor nadere toelichting.