Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer

Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer, het behandelen van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)-meldingen en het behandelen van overige zaken, zoals ambtshalve aanpassingen, Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling, intrekkingen en maatwerkvoorschriften, conform het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving.