Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Via een ombuiging binnen het Sociaal domein wordt het budget voor mantelzorg en vrijwilligerswerk verhoogd naar € 55.000

Via een ombuiging binnen het Sociaal domein wordt het budget voor mantelzorg en vrijwilligerswerk verhoogd naar € 55.000
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Via een ombuiging binnen het Sociaal domein wordt het budget voor mantelzorg en vrijwilligerswerk verhoogd naar € 55.000. Het grootste deel van de mantelzorgondersteuning zit in het reguliere Wmo budget (zoals respijtzorg, logeren, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, trainingen). Deze € 55.000 is er voor de waardering van mantelzorg en coördinatie van vrijwilligerswerk. In 2018 zal verder worden voortgebouwd op de verandering in het beleid die in 2017 is ingezet.