Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners

Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners. Zo nodig stellen wij nadere uitvoeringsregels/beleidsnotities op ter aanvulling op de in de afgelopen jaren geactualiseerde bestemmingsplannen. Op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie wordt op een intensieve wijze samen met betrokken partijen gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie. Vaststelling van deze Omgevingsvisie is voorzien halverwege 2018.