Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten met burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten met burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Diverse projecten onderhouden waar burgers aan deelnemen. Burgers die op deze manier bijdragen aan de veiligheid in hun woon- en leefomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan de whatsapp buurtpreventie, de verkeerswerkgroepen en de acties die samen met burgers worden georganiseerd op het gebied van woninginbraken zoals het uitvoeren van schouwen en witte voetjes acties en dergelijke.