Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens Rekening 2018 Begroting 2018 Rekening 2017
Sociale structuur 31-12-2018 1-1-2018  31-12-2017
Inwoners
 van 0-4 jaar 968 1.080 947
 van 5-19 jaar 4.238 4.390 4.273
 van 20-64 jaar 14.225 14.200 14.219
 vanaf 65 jaar 6.420 6.030 6.276
Totaal inwoners 25.851 25.700 25.715
Uitkeringsgerechtigden 473 540 496
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in km²*
binnenwater 7,73 7,73 7,73
overig 220,71 220,71 220,71
Totaal oppervlakte 228,44 228,44 228,44
Woonruimten**
Koopwoningen (excl.recreatie) 7.776 7.545 7.585
Huurwoningen 3.318 3.496 3.498
Recreatiewoningen 130 126 119
Totaal woonruimten 11.224 11.167 11.202
Woonwagens 16 16 16
Woonschepen 1 1 1
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 116.430 116.430 116.430
Buiten de bebouwde kom 284.600 284.600 284.600
Totaal lengte van de wegen 401.030 401.030 401.030
Lengte van de fietspaden in meters 84.861 84.576 84.576
Aantal m2 openbaar groen 1.038.822 1.038.083 1.037.990

*Bron voor oppervlakte gemeente in km² is voor alle jaren gewijzigd naar CBS statline regionale kerncijfers.
**De gegevens van huur en koopwoningen uit de begroting 2018 en de jaarstukken 2017 zijn niet vergelijkbaar met de jaarstukken 2018.  In het verleden zat er een dubbeltelling in de selectie van koopwoningen. Sommige waren aangemerkt als huurwoningen. 

Hieronder staan de juiste cijfers, in de bovenstaande tabel staan de cijfers zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2017.

Vergelijkbare cijfers voor woonruimten 31-12-2018 31-12-2017
Koopwoningen (exclusief recreatie woningen) 7.776 7.731
Huurwoningen 3.318 3.317
Recreatiewoningen 130 130 
Totaal 11.224  11.178