Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen)

Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen)
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

In 2018 is er structureel overleg tussen gemeente (diverse functionarissen), jongerenwerk en politie (jeugdagent en wijkagenten) geweest. Samen met een welzijnsinstelling, scholen, ouders en de politie wordt de ontwikkeling van groepen jongeren gevolgd en indien nodig actie ondernomen. Gewerkt wordt conform het calamiteiten protocol jeugd 2016. Binnen de aanpak Voorkomen escalatie worden problemen in de samenwerking tussen de ketenpartners opgepakt en besproken. Dat geldt ook voor ontwikkelingen en trends.