Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria

Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Vanuit het (gemeentelijk) beleid en de wettelijke kwaliteitscriteria hebben wij voor het volgende jaar de uitvoering van het (wettelijk) taakveld vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgesteld (uitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving). Over het voorafgaande jaar hebben wij verslag gedaan van deze uitvoering (jaarverslag Fysieke Leefomgeving).