Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

De activeringscoach van Dienst in Bedrijf begeleidt uitkeringsgerechtigden die binnen twee jaar aan het werk kunnen. Voor alle uitkeringsgerechtigden stellen we voor zover mogelijk een passend traject op; door re-integratietrajecten (intern zoals Groen in bedrijf of extern), proefplaatsingen en leerwerkplekken leiden we personen naar reguliere arbeid.

Een werkvoucher maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om een uitkeringsgerechtigde met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In 2018 hebben veertien werkgevers een werkvoucher ontvangen.

De contacten met het VSO/Pro onderwijs zijn geïntensiveerd om jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken na afronding van de opleiding te ondersteunen naar werk of dagbesteding. Een belangrijk instrument voor deze groep is de inzet van Jobhunting.