Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

De kadernota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 is door de raad vastgesteld. Vanuit het speerpunt Kansen voor kinderen wordt ingezet om kinderen mee te laten doen. Het aantal kinderen dat in 2018 van stichting Leergeld gebruik heeft gemaakt is toegenomen. Ruim 320 kinderen hebben hierdoor meegedaan aan activiteiten gericht op sport, cultuur, onderwijs of welzijn.

In de kadernota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening staat beschreven dat de Thematafel Armoede ingesteld wordt als adviesplatform. Aan de Thematafel is een budget van € 15.000 beschikbaar gesteld om voorstellen te doen. De Thematafel Armoede heeft voorgesteld om het beschikbare budget in te zetten voor de doelgroep kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De gezinnen ontvingen bonnen om te besteden bij lokale leveranciers binnen het thema ontspanning en ontmoeting. Stichting Leergeld heeft dit uitgevoerd.

Schuldhulpverlening
De toegang voor hulp bij schulden ligt vanaf 2018 bij het gebiedsteam. De preventiespecialisten schulden in de gebiedsteams helpen inwoners bij schulden of bij financiële vragen.   Inwoners kunnen zich niet meer rechtstreeks melden bij de kredietbank. De preventiespecialist beoordeelt welk traject ingezet kan worden. De Kredietbank Nederland voert voor de gemeente een schuldregelingstraject uit. We hebben hierbij ingezet op rechtszekerheid. Inwoners krijgen een beschikking van de gemeente voor de toelating tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit was een aanbeveling van de Rekenkamercommissie.

Met de oprichting van de Thematafel Schulden willen we het netwerk rond het thema schulden binnen de gemeente versterken. Verschillende partijen die in de gemeente actief zijn, nemen hier aan deel. Ook zijn er drie bewindvoerderskantoren uit de gemeente actief binnen de Thematafel Schulden.  De aanpak van financiële zelfredzaamheid op maat is vanuit de Village Deal in gang gezet. Voor de groep inwoners die bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering ontvangen, zijn we gaan samenwerken met bewindvoerders. Vanaf september 2018 werken we binnen de gebiedsteams volgens een nieuwe aanpak. Als het bewind niet meer noodzakelijk is, kijken we welk traject ingezet kan worden om de financiële zelfredzaamheid van de inwoner te vergroten.

Wanneer een alternatief voor bewindvoering passend is, bieden we maatwerk aan.Het coachen van een inwoner naar financiële zelfstandigheid is hier een voorbeeld van.