Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra

Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

In Weststellingwerf hebben we 6 brede scholen.  Een aantal schoolbesturen heeft in 2017 aangegeven voor een aantal basisscholen graag een doorontwikkeling te willen maken naar een Integraal Kindcentrum. Hierover is in 2018 overleg gevoerd. Vorming van IKC's is één van de thema's in de op te stellen samenhangende visie op onderwijs (bestuursopgave 7) en het op te stellen toekomstbestendig onderwijshuisvestingsplan (bestuursopgave 8).