Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Buurtsportwerk

Buurtsportwerk
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Jongebloed Jack

  • Het Buurtsportwerk Weststellingwerf was ook in 2018 een belangrijke uitvoerder van ons sport- en beweegbeleid. De lijn van de activiteiten van de voorgaande jaren werd voortgezet en de buurtsportcoaches gaven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma 2018. Voorbeelden zijn de uitvoering van het programma Peuterpret en het initiatief voor een gezamenlijk overleg van voetbalverenigingen en KNVB.
  • Voor alle activiteiten werkt het Buurtsportwerk samen met lokale (vrijwilligers)organisaties en sport- en beweegaanbieders.
  • Sport en bewegen als vliegwiel voor de participatiesamenleving: in 2018 gaven de buurtsportcoaches hieraan een impuls door het opzetten van beweegactiviteiten voor nieuwkomers en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook startte het programma Samen Actief met 25 senioren, waarin wordt gewerkt aan de fysieke en mentale gezondheid.
  • In 2018 was het Buurtsportwerk een belangrijke partner bij de uitvoering van integraal gezondheidsbeleid. Buurtsportcoaches enthousiasmeerden scholen, kinderopvang en evenementenorganisaties bij het maken van gezonde keuzes. Buurtsportcoaches ondersteunden de JOGG-thema-campagne “Gratis bewegen. Gewoon doen.”
  • We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een hoger percentage deel te nemen aan de regeling buurtsportcoaches. Inmiddels is de gevraagde uitbreiding door het rijk gehonoreerd.