Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Collegecommunicatie: benaderbaar en transparant

Collegecommunicatie: benaderbaar en transparant
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Zichtbaar en benaderbaar college
In 2018 kreeg Weststellingwerf een nieuw college van burgemeester en wethouders. Het collegeprogramma 2018-2022 geeft richting aan de samenwerking met inwoners, belangengroepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door de gemeente te verdelen onder gebiedswethouders hebben de plaatselijke belangen en wijkverenigingen nu een eigen bestuurlijk aanspreekpunt. Het college wil het contact tussen inwoners en gemeente ook versterken door een open dag te organiseren in het voorjaar van 2019.

Naast de communicatie over een nieuw college en een nieuwe koers hebben we in 2018 ook aandacht gehad voor bijeenkomsten waarin de dialoog met inwoners en ondernemers is aangegaan.

Openbaarmaking en transparantie
Met de trainingen Heldere taal is een stap gezet in het verbeteren van de begrijpelijkheid van college- en raadsvoorstellen en de perssamenvatting. In 2019 wordt dit zichtbaar in een beschrijvende besluitenlijst. Bij de communicatie over besluiten van B&W is in 2018 steeds duidelijkheid gegeven over het vervolg van de besluitvorming: hoe verloopt deze verder, wat moet de raad nog besluiten en heeft de inwoner (nog) invloed?

Pers
De pers is een belangrijke schakel in openbaarmaking. In 2018 hebben we de pers actief geïnformeerd via persberichten en zijn vele persvragen beantwoord. Door ons online programma voor mediamonitoring hebben we meer zicht op wat er in de media is verschenen en kunnen we op basis van de behoefte en het sentiment informatie geven.