Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Concerncommunicatie: een goede basis voor alle gemeentelijke communicatie

Concerncommunicatie: een goede basis voor alle gemeentelijke communicatie
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Kwaliteit
Team communicatie hielp in 2018 de interne organisatie om zo goed mogelijk te communiceren. De communicatiewijzer op intranet werd vernieuwd met handreikingen en (schrijf)tips. De communicatieadviseurs werden bij diverse projecten betrokken. In samenwerking met HRM hebben alle schrijvende medewerkers een cursus Heldere taal gevolgd en een deel van de medewerkers volgde de cursus Foutloos schrijven. Medewerkers zijn zich hierdoor meer bewust geworden van de openbaarheid van hun werk en teksten worden steeds begrijpelijker.

Online communicatie en dienstverlening
De website is de spil in onze communicatie. We werkten aan een klantgerichte en toegankelijke website door:

  • te zorgen voor actuele en duidelijke informatie;
  • de meest gezochte producten of diensten op de homepage de meeste aandacht te geven;
  • de instellingen voor het genereren van de zoekresultaten aan te passen.

Zo vonden bezoekers op onze website snel wat ze zochten. In totaal kreeg de website in 2018 96.795 unieke bezoekers. Samen zorgden zij voor 194.721 bezoeken aan de website en bekeken 648.964 pagina’s. Dit zijn ruim 120.000 pagina’s meer dan in 2017. De website wordt vooral geraadpleegd via smartphone en computer: 41,5% van de bezoeken ging via de smartphone en 47,5 % bezocht de website via de computer. Het gebruik van de tablet daalde met 2,5% naar 11,5%.

Via MijnWeststellingwerf en MijnOverheid kunnen inwoners zoveel mogelijk zaken zelf regelen. In 2018 werden de mogelijkheden om digitaal aanvragen te doen uitgebreid met:          

- Verzoek om kwijtschelding

- Contact gemeente Weststellingwerf

- Correctie of verwijderen persoonsgegevens (niet BRP)

- Aanmeldingsformulier voor lessen in zwembad De Dobbe

- Inzage persoonsgegevens (niet BRP)

Bijzondere ontwikkelingen kregen extra aandacht. In totaal plaatsten we in 2018 250 nieuwsberichten op de website.

Crossmediale aanpak
Voor een groot bereik zijn steeds zowel online en offline middelen ingezet. Naast de website en de maandelijkse gemeentelijke informatiepagina Westwijzer maakten we onder meer gebruik van digitale en papieren nieuwsbrieven, sociale media, persberichten en foldermateriaal. Hierbij maakten we actief gebruik van beeld.

De digitale nieuwsbrief met algemeen gemeentenieuws kwam 22 keer uit, de nieuwsbrief voor ondernemers kwam vier keer uit en de nieuwsbrief van de dorpencoördinator kwam 17 keer uit.

De plannen om de wekelijkse bekendmakingen in de krant te integreren in de gemeentelijke informatiepagina Westwijzer en die wekelijks uit te geven, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen om het invoeren van de bekendmakingen te digitaliseren. De verwachting is dat dit in 2019 uitgevoerd kan worden.