Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

De dorpencoördinator is lokaal aanspreekpunt voor het Iepen Mienskipsfûns

De dorpencoördinator is lokaal aanspreekpunt voor het Iepen Mienskipsfûns
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

De dorpencoördinator vervulde zowel een adviesfunctie richting initiatiefnemers als de provincie. Initiatiefnemers zijn ondersteund bij het opstellen van een zo goed mogelijke aanvraag. De provincie is geïnformeerd over de rol van de gemeente in de diverse projecten. De provincie heeft drie tenders uitgeschreven en in totaal ruim €200.000 geïnvesteerd in Weststellingwerfse initiatieven.