Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

De ervaringen en het netwerk van de dorpencoördinator worden ingezet ten behoeve van projecten in Noordwolde en Wolvega

De ervaringen en het netwerk van de dorpencoördinator worden ingezet ten behoeve van projecten in Noordwolde en Wolvega
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Door de ervaringen met de kleinere dorpen en de initiatieven die daar van de grond komen, is de dorpencoördinator een laagdrempelig aanspreekpunt en klankbord voor de vakafdelingen en externe partners als het gaat om het betrekken van inwoners en verder brengen van plannen in Wolvega en Noordwolde. Initiatieven uit Noordwolde en Wolvega profiteerden van financiële bijdragen uit het Dorpenfonds en Iepen Mienskipsfûns.