Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

De technische staat (inrichting) van het groen zal middels renovatie- en herinrichtingprojecten op de vastgestelde kwaliteit worden gebracht

De technische staat (inrichting) van het groen zal middels renovatie- en herinrichtingprojecten op de vastgestelde kwaliteit worden gebracht
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack

Er zijn groenrenovatieprojecten uitgevoerd onder andere in Wolvega en Noordwolde. De renovatie van het park De Nieuwe Aanleg is in combinatie met het integrale project Uitloopgebied Wolvega Zuid uitgevoerd. In het voorjaar zijn in het park, in samenwerking met vogelwacht en kinderen van De Triade, nestkasten opgehangen ter verhoging van de biodiversiteit en natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups (EPR).

De  werkzaamheden voor het project Uitloopgebied Wolvega Zuid zijn in het voorjaar afgerond, de opening heeft in juni plaatsgevonden. Het gebied is heringericht voor waterberging en natuur. Er is een uniek wandelgebied aangelegd (onder andere 3,2 km beton- en 1 km struinpaden). De biodiversiteit is vergroot door de aanleg van natuurlijke oevers, bloemenweides en bloemrijke bermen.

Er zijn bomen gekapt als gevolg van onder andere essentaksterfte en kastanjebloedingziekte en verdroging. In onder andere Nijeholtpade, De Hoeve en Wolvega worden in overleg met bewoners plannen gemaakt voor herplant van bomen. 

Ter vergroting van de biodiversiteit (inclusief natuurlijke bestrijding EPR) zijn kleurrijke bollenmengsels geplant en bloemenbermen (her-) ingezaaid langs Om den Noort en op industrieterreinen.