Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen

De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt  een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

De VKD heeft in meerdere ontwikkelingen een belangrijke rol gehad als initiator, klankbord of adviesgever. In de aanloop naar de verkiezingen bood de VKD in samenwerking met LTO Weststellingwerf de politieke partijen een podium. Verder zette de VKD zich in voor de kennismaking tussen dorpen, raad en college. Ook in 2018 heeft de VKD onder de noemer 'Langer thuis in eigen dorp' ingezet op bewustwording van onze inwoners om na te denken over hun toekomstige woonsituatie en het vormen van sociale- en zorgnetwerken. Regelmatig was er overleg met de gemeentelijke organisatie, die de VKD waar mogelijk ondersteunde.