Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd

Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska

Het projectonderdeel ‘Oosterstreek en deels buitengebied Noordwolde’ is in het najaar 2018 voorbereid, de uitvoering zal plaatsvinden voor het grootste deel in het voorjaar van 2019 en afronding zal in het najaar plaatsvinden. Het projectonderdeel 'Boijl en Zandhuizen' wordt in het najaar 2019 opgestart, uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar 2020 met een afronding in het najaar 2020.